Magana Jarice Littafi na Farko

Ruwan Bagaja Littafi na Daya

Ruwan Bagaja Littafi na Daya

A wani gari a kasashen gabas an yi wani babban sarki ake kira abdulrahman dan alhaji.

Rabonka da samun ko labarin mai arziki irinsa tun dankaruna. . .

Please log in or register to read this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *