RUWAN BAGAJA

Ruwan Bagaja na Alhaji Abubakar Imam

Ruwan Bagaja na Alhaji Abubakar Imam

A cikin farko zamanin shaihu dan ziyyazinu an yi wani mutum motsatstse, wanda a kira koje sarkin labarai dalilin da yasa ake kiran sa haka. . .

Please log in or register to read this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *